Yrkesmässigt intresse av litteratur?

ForumSwedish Thing

Melde dich bei LibraryThing an, um Nachrichten zu schreiben.

Yrkesmässigt intresse av litteratur?

Dieses Thema ruht momentan. Die letzte Nachricht liegt mehr als 90 Tage zurück. Du kannst es wieder aufgreifen, indem du eine neue Antwort schreibst.

1eileen82 Erste Nachricht
Okt. 8, 2007, 10:42am

Jag är ganska ny på detta community och läser till gymnasielärare i svenska. Man kan alltså säga att jag har en relation till litteraturen även i mitt (blivande) yrke.

Jag antar att detta är ganska vanligt på ett ställe som detta, men hur vanligt? Brukar du litteratur i din yrkesroll och i så fall hur?

2Cicci
Okt. 8, 2007, 12:45pm

Hej och välkommen!

Jag använder mkt litteratur i mitt yrke, och för mig funkar LT utmärkt att lätt kunna se den senaste upplagan jag har. Jag lägger alltså in privata böcker och de jag använder på jobbet samt de jag köper in som är yrkesrealterad litteratur. Jag gör sonika en tagg så jag vet vilken som är vad.

3anitah Erste Nachricht
Nov. 22, 2007, 5:09am

Jag är också ny här. Jag anv mycket litt i mitt yrke eftersom jag är bibliotekarie. Mest blir det barn- och ungdomslitteratur eftersom det är barnbibliotekarie jag jobbar som. Jag jobbar också med skolbiblioteksfrågor i min kommun.