Mitgliedbukkonyvtar

Profilbild
Sammlungen
Tags
kommentár (76), büntetőjog (75), polgári jog (63), Európai Unió (57), munkajog (52), évkönyv (51), statisztika (43), tanulmánykötet (42), alkotmányjog (40), nemzetközi jog (39), gazdasági jog (38), médiajog (35), beszámoló (32), kézikönyv (31), ügyvéd (26), versenyjog (26), ügyvédség (25), emberi jog (23), média (22), történelem (22), büntetőeljárás (22), szerzői jog (21), tankönyv (21), közigazgatás (21), polgári eljárásjog (19), nagykommentár (19), társasági jog (19), közbeszerzés (18), kriminológia (17), bíróság (17), magánjog (17), szerződés (16), családjog (16), európai jog (16), sajtószabadság (15), Magyarország (15), büntetés-végrehajtás (15), Munka Törvénykönyve (15), Magyar Jogászgyűlés (14), adójog (14), kötelmi jog (14), polgári törvénykönyv (14), ombudsman (14), polgári perrendtartás (13), médiaszabályozás (13), közigazgatási jog (13), büntető eljárásjog (13), önkormányzat (12), Európai Unió joga (12), oktatás (12), nemzetközi magánjog (11), jogtörténet (11), adózási jog (11), családi jog (11), tanulmány (11), közjegyző (11), kriminalisztika (11), emberi jogok (11), jogelmélet (11), csődjog (10), ingatlanjog (10), szólásszabadság (10), adatvédelmi jog (10), számvitel (10), cégjog (10), emlékkönyv (10), adatvédelem (10), jogvédelem (10), öröklési jog (10), bírói gyakorlat (10), alkotmány (10), kereskedelmi jog (9), magyarázat (9), alkotmánybíróság (9), bírósági végrehajtás (9), szerződési jog (9), Magyar Jogász Egylet (9), történet (9), büntető törvénykönyv (9), jogszabály (9), kártérítés (9), népszámlálás (9), új Ptk (9), házassági vagyonjog (8), civilisztika (8), mediáció (8), pénzügyi jog (8), adózás (8), kártérítési jog (8), médiahasználat (8), közbeszerzési hatóság (8), fizetésképtelenségi jog (8), társasházi jog (7), döntvénytár (7), közalkalmazott (7), országgyűlési biztos (7), törvényszöveg (7), civil szervezetek (7), közlekedés (7), gyermekvédelem (7), Jogász Vándorgyűlés (7), médiakutatás (7), GDPR (7), helytörténet (7), visszaemlékezés (7), egészségügy (7), bírósági döntés (7), iratmintatár (7), társadalombiztosítás (7), szabálysértési jog (7), fizetési meghagyásos eljárás (7), új Btk (7), tulajdonjog (7), végrehajtás (6), bírósági szervezet (6), ügyészség (6), kisebbségek jogai (6), választottbíráskodás (6), közszolgálat (6), egészségügyi jog (6), alapítvány (6), ptk (6), közigazgatási eljárásjog (6), munkaviszony (6), közalkalmazotti törvény (6), állampolgári jog (6), új Munka Törvénykönyve (5), cégeljárás (5), egyesület (5), új Polgári Törvénykönyv (5), jogi szaknyelv (5), Munkajog (5), életrajz (5), Európa (5), közlekedési jog (5), Alaptörvény (5), francia (5), Gazdasági Versenyhivatal (5), kárfelelősség (5), alapvető jogok (5), új Mt. (5), pénzügy (5), bizalmi vagyonkezelés (5), római jog (5), személyiségi jogok (5), ügyvédi kamara (5), törvény (5), dologi jog (5), kisebbségi jog (5), értékpapír (5), iratminta (5), Debreceni Tudományegyetem (4), pszichológia (4), jogtudomány (4), felelősség (4), szellemi tulajdon (4), kissebbségi jog (4), jogi személy (4), új ptk (4), közjegyzői eljárás (4), digitalizáció (4), jogásznapló (4), jogszabálygyűjtemény (4), alapjogok (4), közjog (4), bűnügy (4), esélyegyenlőség (4), sportjog (4), etnikai kisebbség (4), Legfőbb Ügyészség (4), közgazdaságtan (4), társadalom (4), alaptörvény (4), Széchenyi István Egyetem (4), gyermekjog (4), közbeszerzési jog (4), szótár (4), szabályozás (4), vámjog (4), ÁFA (4), Románia (4), szabálysértés (4), fogyasztóvédelem (4), 21. század (4), gazdasági verseny (4), kormányzás (4), internet (4), bűncselekmény (4), fizetésképtelenségi eljárás (4), Szlovákia (4), igazságszolgáltatás (4), közösségi jog (4), jogász (4), SZJA (3), kártérítési felelősség (3), bizonyítás (3), közbeszerzési törvény (3), 1944-1990 (3), irodalom (3), felszámolás (3), államszervezet (3), végelszámolás (3), önkormányzati rendszer (3), Igazságügyi Minisztérium (3), fordítókulcs (3), védjegyjog (3), gazdasági társaságok (3), integráció (3), országgyűlés (3), 1956 (3), vállalatirányítás (3), jelentés (3), európai médiajog (3), tőkepiac (3), nemzetközi közjog (3), betegjog (3), menekültjog (3), illetéktörvény (3), új Ptk. (3), joggyakorlat (3), öröklés (3), Hármaskönyv (3), alkotmánybíráskodás (3), környezeti jog (3), szlovák (3), Btk (3), Törvényszöveg (3), ügyvédi törvény (3), politikatudomány (3), iparjogvédelem (3), végrehajtó hatalom (3), közösségi média (3), orvos (3), médiatörténet (3), átdolgozott (3), drog (3), Kúria (3), házassági jog (3), Médiajog (3), tőzsde (3), jogfilozófia (3), börtön (3), bűnüldözés (3), Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (3), globalizáció (3), sajtó (3), műhiba (3), választott bíróság (3), bővített kiadás (3), tükrös kiadás (3), polgári per (3), vers (3), közigazgatási rendtartás (3), szomszédjog (3), UIA (3), nonprofit szervezetek (3), közvetítői eljárás (3), Második (3), német nyelv (3), házasság (3), KRESZ (3), vagyonjog (3), végrendelet (3), magyar (3), Jogtörténet (3), atipikus munkajogviszonyok (2), környezetjog (2), kirendelt védők (2), biztosítási szerződés (2), helyiségbérlet (2), családjogi törvény (2), parlament (2), lakástörvény (2), társasági adó (2), munkaszerződés (2), személyi jövedelem adó (2), egyetem (2), identitás (2), rendőrség (2), hatalom (2), Kamara (2), TDK (2), kórház (2), ingatlan-nyilvántartás (2), jogállamiság (2), kereskedelmi szerződés (2), fiatalkori bűnözés (2), gyermeki jogok (2), egyenlő bánásmód (2), felelősségbiztosítás (2), vagyonkezelés (2), európai családjog (2), EU-jog (2), nemzetközi szerződések (2), közokirati rendszer (2), hivatásrend (2), államháztartás (2), munkaidő (2), önrendelkezés (2), határon túli magyar sajtó (2)
Wolken
Tag-Wolke, Autoren-Wolke, Tag-Spiegel
Medium
Gruppen
Beigetreten
Nov 6, 2009
Bürgerlicher Name
Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtára
Über meine Bibliothek
Könyvtárunk a budapesti ügyvédek számára alapított zárt, jogi szakkönyvtár. Feladatunk a jogi illetve jogi vonatkozású egyéb szakirodalom gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele az ügyvédi kar tagjai számára.
Ort
1055 Budapest, Szalay u. 7.
Homepage
http://bukkonyvtar.tumblr.com
Mitgliedschaften
Auch auf

Mitgliederverbindungen

Freunde
Interesante Bibliotheken