Mitgliedbukkonyvtar

Sammlungen
Tags
kommentár (81), büntetőjog (81), polgári jog (67), Európai Unió (61), évkönyv (59), munkajog (58), statisztika (47), tanulmánykötet (43), nemzetközi jog (41), alkotmányjog (40), gazdasági jog (38), médiajog (35), beszámoló (33), kézikönyv (32), versenyjog (27), ügyvédség (27), ügyvéd (26), szerzői jog (25), emberi jog (23), történelem (23), büntetőeljárás (22), tankönyv (22), magánjog (22), média (22), nagykommentár (21), közigazgatás (21), kriminológia (21), Munka Törvénykönyve (21), polgári eljárásjog (20), társasági jog (20), szerződés (20), közbeszerzés (19), bíróság (18), családjog (17), európai jog (17), Magyarország (16), büntetés-végrehajtás (16), adójog (16), polgári törvénykönyv (15), kötelmi jog (15), sajtószabadság (15), büntető eljárásjog (15), ombudsman (14), közigazgatási jog (14), Magyar Jogászgyűlés (14), médiaszabályozás (13), kriminalisztika (13), polgári perrendtartás (13), nemzetközi magánjog (13), önkormányzat (13), emlékkönyv (13), családi jog (13), helytörténet (12), Európai Unió joga (12), cégjog (12), öröklési jog (12), oktatás (12), emberi jogok (11), jogelmélet (11), közjegyző (11), adózási jog (11), ingatlanjog (11), jogtörténet (11), szerződési jog (11), adatvédelem (11), csődjog (11), adatvédelmi jog (11), tanulmány (11), fizetésképtelenségi jog (10), jogvédelem (10), szólásszabadság (10), alkotmány (10), bírói gyakorlat (10), alkotmánybíróság (10), büntető törvénykönyv (10), számvitel (10), kereskedelmi jog (10), bírósági végrehajtás (9), gyermekvédelem (9), történet (9), kártérítési jog (9), népszámlálás (9), új Ptk (9), kártérítés (9), magyarázat (9), pénzügyi jog (9), jogszabály (9), Magyar Jogász Egylet (9), közalkalmazott (8), civilisztika (8), jogi szaknyelv (8), médiahasználat (8), házassági vagyonjog (8), adózás (8), közigazgatási eljárásjog (8), közbeszerzési hatóság (8), iratmintatár (8), mediáció (8), szabálysértési jog (7), közlekedés (7), új Btk (7), iratminta (7), fizetési meghagyásos eljárás (7), bizalmi vagyonkezelés (7), törvényszöveg (7), választottbíráskodás (7), közalkalmazotti törvény (7), ügyészség (7), bírósági döntés (7), országgyűlési biztos (7), Jogász Vándorgyűlés (7), társadalombiztosítás (7), egészségügy (7), GDPR (7), társasházi jog (7), döntvénytár (7), médiakutatás (7), civil szervezetek (7), tulajdonjog (7), visszaemlékezés (7), dologi jog (6), közszolgálat (6), egészségügyi jog (6), végrehajtás (6), alapítvány (6), munkaviszony (6), Alaptörvény (6), bírósági szervezet (6), állampolgári jog (6), kisebbségek jogai (6), ptk (6), ügyvédi kamara (6), internet (5), alapvető jogok (5), kárfelelősség (5), személyiségi jogok (5), igazságszolgáltatás (5), fogyasztóvédelem (5), törvény (5), Gazdasági Versenyhivatal (5), új Mt. (5), új Polgári Törvénykönyv (5), francia (5), Munkajog (5), Kúria (5), Európa (5), életrajz (5), pénzügy (5), római jog (5), közlekedési jog (5), gyermekjog (5), új Munka Törvénykönyve (5), értékpapír (5), cégeljárás (5), kisebbségi jog (5), egyesület (5), közjegyzői eljárás (4), 21. század (4), jogásznapló (4), alapjogok (4), közigazgatási rendtartás (4), szabályozás (4), közbeszerzési jog (4), vámjog (4), Széchenyi István Egyetem (4), szomszédjog (4), jogszabálygyűjtemény (4), ÁFA (4), új ptk (4), bírósági eljárás (4), Legfőbb Ügyészség (4), alaptörvény (4), 1956 (4), kormányzás (4), jogtudomány (4), angol nyelvű (4), közösségi jog (4), bűnügy (4), sportjog (4), pszichológia (4), Debreceni Tudományegyetem (4), Románia (4), jogi személy (4), közjog (4), házasság (4), jogász (4), digitalizáció (4), szellemi tulajdon (4), kissebbségi jog (4), felelősség (4), etnikai kisebbség (4), házassági jog (4), bűncselekmény (4), Szlovákia (4), szótár (4), esélyegyenlőség (4), fizetésképtelenségi eljárás (4), társadalom (4), szabálysértés (4), közgazdaságtan (4), gazdasági verseny (4), börtön (3), menekültjog (3), gazdasági társaságok (3), új Ptk. (3), jogfilozófia (3), tőzsde (3), országgyűlés (3), politikatudomány (3), kereskedelmi szerződés (3), kártérítési felelősség (3), öröklés (3), tőkepiac (3), alkotmánybíráskodás (3), európai médiajog (3), Igazságügyi Minisztérium (3), magyar (3), választott bíróság (3), magyar magánjog (3), Médiajog (3), Törvényszöveg (3), Jogtörténet (3), 1944-1990 (3), irodalom (3), médiatörténet (3), közbeszerzési törvény (3), vers (3), Hármaskönyv (3), államszervezet (3), globalizáció (3), sajtó (3), vállalatirányítás (3), KRESZ (3), UIA (3), drog (3), ügyvédi törvény (3), vagyonjog (3), védjegyjog (3), átdolgozott (3), végrendelet (3), bírósági nemperes eljárás (3), nemzetközi közjog (3), jelentés (3), polgári per (3), végrehajtó hatalom (3), iparjogvédelem (3), bűnüldözés (3), nonprofit szervezetek (3), Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (3), betegjog (3), szlovák (3), bizonyítás (3), közösségi média (3), felszámolás (3), orvos (3), végelszámolás (3), német nyelv (3), illetéktörvény (3), Btk (3), közvetítői eljárás (3), hagyatéki eljárás (3), integráció (3), joggyakorlat (3), bővített kiadás (3), fordítókulcs (3), Második (3), műhiba (3), SZJA (3), önkormányzati rendszer (3), tükrös kiadás (3), környezeti jog (3), önrendelkezés (2), különleges eljárás (2), folyóirat (2), nyomozás (2), büntető eljárás (2), árufuvarozás (2), fuvarozás (2), adóeljárási törvény (2), adóigazgatási eljárás (2), Nagykovácsi (2), versenyszabályozás (2), hatósági eljárás (2), munkaszerződés (2), Cambridge (2), jogállamiság (2), konferencia (2), identitás (2), hivatásrend (2), közokirati rendszer (2), vádemelés (2), Szabadalmi Hivatal (2), kényszerintézkedés (2), személyi jövedelemadó (2), egyetem (2), cégtörvény (2), nemzetközi szerződések (2), Kamara (2), államháztartás (2), levéltár (2)
Wolken
Tag-Wolke, Autoren-Wolke, Tag-Spiegel
Medium
Gruppen
Beigetreten
Nov 6, 2009
Bürgerlicher Name
Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtára
Über meine Bibliothek
Könyvtárunk a budapesti ügyvédek számára alapított zárt, jogi szakkönyvtár. Feladatunk a jogi illetve jogi vonatkozású egyéb szakirodalom gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele az ügyvédi kar tagjai számára.
Ort
1055 Budapest, Szalay u. 7.
Homepage
http://bukkonyvtar.tumblr.com
Mitgliedschaften
Auch auf

Mitgliederverbindungen

Freunde
Interesante Bibliotheken