Mitgliedbukkonyvtar

Profilbild
Sammlungen
Tags
kommentár (76), büntetőjog (73), Európai Unió (57), polgári jog (57), munkajog (52), évkönyv (49), statisztika (42), tanulmánykötet (40), alkotmányjog (40), nemzetközi jog (39), gazdasági jog (38), médiajog (35), kézikönyv (31), beszámoló (31), versenyjog (26), ügyvéd (26), ügyvédség (25), emberi jog (23), büntetőeljárás (22), média (22), közigazgatás (21), történelem (21), tankönyv (21), szerzői jog (21), társasági jog (19), nagykommentár (19), polgári eljárásjog (18), közbeszerzés (18), kriminológia (17), magánjog (17), bíróság (17), európai jog (16), szerződés (16), családjog (15), sajtószabadság (15), büntetés-végrehajtás (15), Munka Törvénykönyve (15), Magyar Jogászgyűlés (14), polgári törvénykönyv (14), adójog (14), Magyarország (14), ombudsman (14), polgári perrendtartás (13), büntető eljárásjog (13), médiaszabályozás (13), önkormányzat (12), Európai Unió joga (12), közigazgatási jog (12), kötelmi jog (12), oktatás (12), kriminalisztika (11), családi jog (11), emberi jogok (11), jogtörténet (11), jogelmélet (11), adózási jog (11), nemzetközi magánjog (11), tanulmány (11), közjegyző (11), alkotmány (10), ingatlanjog (10), jogvédelem (10), számvitel (10), cégjog (10), adatvédelem (10), adatvédelmi jog (10), szólásszabadság (10), csődjog (10), bírói gyakorlat (10), magyarázat (9), öröklési jog (9), alkotmánybíróság (9), bírósági végrehajtás (9), kereskedelmi jog (9), kártérítés (9), népszámlálás (9), jogszabály (9), szerződési jog (9), emlékkönyv (9), új Ptk (9), történet (9), büntető törvénykönyv (9), Magyar Jogász Egylet (9), pénzügyi jog (8), mediáció (8), kártérítési jog (8), fizetésképtelenségi jog (8), médiahasználat (8), adózás (8), házassági vagyonjog (8), civilisztika (8), közbeszerzési hatóság (8), civil szervezetek (7), Jogász Vándorgyűlés (7), fizetési meghagyásos eljárás (7), új Btk (7), országgyűlési biztos (7), társasházi jog (7), közalkalmazott (7), közlekedés (7), gyermekvédelem (7), döntvénytár (7), egészségügy (7), tulajdonjog (7), iratmintatár (7), médiakutatás (7), bírósági döntés (7), szabálysértési jog (7), törvényszöveg (7), társadalombiztosítás (7), GDPR (7), kisebbségek jogai (6), állampolgári jog (6), helytörténet (6), közszolgálat (6), munkaviszony (6), közigazgatási eljárásjog (6), választottbíráskodás (6), ügyészség (6), egészségügyi jog (6), alapítvány (6), közalkalmazotti törvény (6), végrehajtás (6), ptk (6), bírósági szervezet (6), új Mt. (5), egyesület (5), alapvető jogok (5), közlekedési jog (5), új Polgári Törvénykönyv (5), kárfelelősség (5), cégeljárás (5), bizalmi vagyonkezelés (5), Alaptörvény (5), új Munka Törvénykönyve (5), értékpapír (5), római jog (5), életrajz (5), Gazdasági Versenyhivatal (5), törvény (5), jogi szaknyelv (5), Munkajog (5), pénzügy (5), francia (5), visszaemlékezés (5), személyiségi jogok (5), Európa (5), kisebbségi jog (5), iratminta (5), szabályozás (4), közjog (4), felelősség (4), jogtudomány (4), alapjogok (4), vámjog (4), társadalom (4), Szlovákia (4), alaptörvény (4), jogásznapló (4), digitalizáció (4), pszichológia (4), etnikai kisebbség (4), dologi jog (4), közbeszerzési jog (4), Románia (4), új ptk (4), internet (4), közjegyzői eljárás (4), gyermekjog (4), közgazdaságtan (4), ÁFA (4), 21. század (4), kissebbségi jog (4), gazdasági verseny (4), sportjog (4), esélyegyenlőség (4), szabálysértés (4), fogyasztóvédelem (4), kormányzás (4), Debreceni Tudományegyetem (4), igazságszolgáltatás (4), bűncselekmény (4), szellemi tulajdon (4), bűnügy (4), jogszabálygyűjtemény (4), Széchenyi István Egyetem (4), ügyvédi kamara (4), közösségi jog (4), szótár (4), fizetésképtelenségi eljárás (4), jogász (4), tükrös kiadás (3), műhiba (3), SZJA (3), szomszédjog (3), választott bíróság (3), fordítókulcs (3), közbeszerzési törvény (3), menekültjog (3), alkotmánybíráskodás (3), Hármaskönyv (3), öröklés (3), Legfőbb Ügyészség (3), országgyűlés (3), tőkepiac (3), európai médiajog (3), nonprofit szervezetek (3), vállalatirányítás (3), gazdasági társaságok (3), új Ptk. (3), államszervezet (3), Jogtörténet (3), Törvényszöveg (3), Médiajog (3), önkormányzati rendszer (3), közigazgatási rendtartás (3), kártérítési felelősség (3), Igazságügyi Minisztérium (3), 1944-1990 (3), Kúria (3), betegjog (3), jelentés (3), polgári per (3), globalizáció (3), sajtó (3), médiatörténet (3), jogi személy (3), házassági jog (3), felszámolás (3), bizonyítás (3), szlovák (3), 1956 (3), politikatudomány (3), börtön (3), bővített kiadás (3), Második (3), átdolgozott (3), drog (3), tőzsde (3), joggyakorlat (3), környezeti jog (3), jogfilozófia (3), nemzetközi közjog (3), védjegyjog (3), integráció (3), illetéktörvény (3), végelszámolás (3), iparjogvédelem (3), ügyvédi törvény (3), Btk (3), Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (3), végrehajtó hatalom (3), irodalom (3), magyar (3), közvetítői eljárás (3), vagyonjog (3), végrendelet (3), közösségi média (3), bűnüldözés (3), házasság (3), orvos (3), német nyelv (3), UIA (3), KRESZ (3), vers (3), university (2), Cambridge (2), alkotmányelmélet (2), Magyar Köztársaság (2), büntető eljárás (2), fuvarozás (2), nyári egyetem (2), újságírás (2), beteg (2), 19. század (2), Adatvédelmi jog (2), árufuvarozás (2), kirendelt védők (2), sérülés (2), illeték (2), demográfia (2), közokirati rendszer (2), személyi jövedelemadó (2), bírósági nemperes eljárás (2), orvosijog (2), közvetítés (2), örökbefogadás (2), élettársi kapcsolat (2), TDK (2), atipikus munkajogviszonyok (2), munkavállaló (2), munkáltató (2), hibás teljesítés (2), e-közigazgatás (2), üzleti jog (2), személyi szabadsághoz való jog (2), biztosítási szerződés (2), környezetjog (2), egyesülési jog (2), konfliktuskezelés (2)
Wolken
Tag-Wolke, Autoren-Wolke, Tag-Spiegel
Medium
Gruppen
Beigetreten
Nov 6, 2009
Bürgerlicher Name
Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtára
Über meine Bibliothek
Könyvtárunk a budapesti ügyvédek számára alapított zárt, jogi szakkönyvtár. Feladatunk a jogi illetve jogi vonatkozású egyéb szakirodalom gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele az ügyvédi kar tagjai számára.
Ort
1055 Budapest, Szalay u. 7.
Homepage
http://bukkonyvtar.tumblr.com
Mitgliedschaften
Auch auf

Mitgliederverbindungen

Freunde
Interesante Bibliotheken